Verdensmål

 

Verdensmålene udgør 17 mål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Hos Mark Hermann Chocolate har vi et stort fokus på at arbejde med bæredygtighed og vise over for omverdenen, at vi tager samfundsansvar. Vi arbejder konkret med 10 af målene.

 #1 AFSKAF FATTIGDOM

Når vi handler kakao, rørsukker og kaffe som er noget vi bruger mest af, sørger vi for at vores leverandører handler igennem ”direct-trade” så vi er sikre på at bønderne bliver betalt ordentligt for deres produkter, samt hårde arbejde. Vi går derfor op i, hvordan producenterne behandler deres medarbejder.

#2 STOP SULT

Delmål 2.4 siger: ”Inden 2030 skal der sikres bæredygtige fødevareproduktionssystemer og implementeres modstandsdygtige landbrugspraksisser, som øger produktivitet og produktion, medvirker til at bevare økosystemer, styrker kapaciteten for tilpasning til klimaforandringer, ekstreme vejrforhold, tørke, oversvømmelser og andre katastrofer, og som fremskynder forbedring af land og jordkvalitet.”

Vi bidrager ved at bruge økologiske råvarer, naturlige farvestoffer og som dermed ikke belaster jorden og grundvandet.

Vores dato-varer eller fejlproduktioner gives til hjemløse eller andre skrøbelige i samfundet. Vi går op i at smide så lidt ud som muligt.

 

#4 KVALITETSUDDANNELSE

Vi bidrager med at videregive vores viden og måde at drive grøn virksomhed på. Det gør vi bl.a. ved at have konditorelever. Vi er dermed med til at løfte konditorfaget, så danske konditorer stadig er eftertragtede ude i verden. Samtidig får eleverne indsigt og erfaring med vores måde at drive en bæredygtig virksomhed.

Igennem en af vores en af vores chokolade varianter, støtter vi et skoleprojekt i Congo. Projektet omfatter grundskole samt aftenskole for kvinder, der har svært ved at læse og skrive. Det giver kvinderne bedre muligheder for at finde arbejde udenfor kakaoplantagen.

 

#6 RENT VAND OG SANITET

Vi bruger udelukkende økologiske råvarer i vores produktion. Eneste undtagelse herfra er nogle af vores farvestoffer – se mere information under Spørgsmål og Svar.

Det betyder, at vi skåner grundvandet for sprøjtemidler og kemisk gødning. Alene i 2020 har vi sparret 7.753.948 liter grundvand for sprøjtemidler. Ligesom overgangen fra klassiske E-nummer farver til naturlige farver, skåner grundvandet for meget unødvendig kemi.

Vi er ligeledes også en del af et rent-drikkevands projekt i det nordlige Peru, som vi støtter igennem salget og brugen af Original Beans chokolade i produktionen.

 

#7 BÆREDYGTIG ENERGI

Den strøm, vi bruger i produktionen, kommer udelukkende fra danske vindmøller.

Herudover har vi indgået aftale med Daka Refood, der er specialister i at indsamle og genanvende madaffald. Vi forsøger naturligvis så vidt muligt at undgå madspild, men det kan ikke undgås, at vi har rester som fx den hvide skræl fra citroner og appelsiner. Det henter Daka Refood og sørger for, at det bliver genanvendt til grøn energi, næringsrig gødning og biodiesel.

 

#8 ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

For os er det vigtigt, at alle har en hverdag med et job, de har lyst til at stå op til. Det gælder både for vores egne ansatte, men ikke mindst de mennesker, der arbejder på de sukkerrørs- og kakaoplantager, hvor vi får vores produkter fra.

Vi anser vores fleksjobbere og ungarbejdere som ligeværdige medarbejdere og tilpasser arbejdsopgaverne til deres kompetencer.

Vi respekterer alle medarbejdere og anser hver enkelt som en vigtig del i virksomheden. Vi tror på, at alle bidrager med at få hverdagen til at fungere.

 

#12 ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Vi sorterer alt vores affald; plastik, glas, metal, papir og madrester. For os har det stor betydning, at de ressourcer, der er blevet produceret, skal bruges så mange gange som muligt inden, at det ender i forbrændingen. Som eksempel kan nævnes, at vores emballage som minimum FSC* certificeret. Vores nyere æsker uden ”rude” er Cradle-to-Cradle certificeret**

Bortset fra vores farvestoffer er alle vores råvarer økologiske. Vi mener, at den ekstra Co2, som det koster at producere økologiske råvarer, er bedre for både os, klimaet og miljøet, da det kan blive optaget i planter, træer, buske mm. således, at vi undgår, at sprøjtemidler og andre kemikalier ender i vores grundvand.  

*I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordentligt sikkerhedsudstyr og løn. Kilde: https://dk.fsc.org/dk-dk/hvad-er-fsc

** Cradle-to-Cradle (på dansk: “vugge til vugge”) er et designkoncept, hvor produkter indgår i biologiske eller tekniske kredsløb og skaber værdi for både mennesker, miljø og økonomi. Det er udviklet som en respons på tendensen til blot at minimere de negative effekter på miljøet ved at spare på ressourcerne og svine mindre. For mindre dårligt er stadig dårligt.

Cradle to Cradle er visionen om en verden, hvor forbrug og produktion har en positiv effekt på både økonomi, miljø og mennesker. Hvor vi er til gavn for planeten, uden at vi behøver at skrue ned for forbrug og velfærd. Kilde: https://vuggetilvugge.dk/viden-om/cradle-to-cradle/  

 

#13 KLIMA INDSATS

Siden vi startede Mark Hermann Chocolate i 2017, har vi sammen med Original Beans været med til at plante mere end 300.000 træer og dermed optaget 57,1 tons Co2 fra atmosfæren. Vi forsøger at være på forkant, så vores produktion belaster miljøet så lidt som muligt.

 

#15 LIVET PÅ LAND

Især gennem projekterne hos Original Beans er vi med til at gøre en indsats for at stoppe krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede dyr- og plantearter og adressere både efterspørgsel og udbud af ulovlige produkter af vilde dyr. Du kan læse mere om støtteprojekterne på Original Beans hjemmeside.

 

#17 PARTNERSKAB FOR HANDLING

Vi udvælger vores samarbejdspartnere efter, at de har den samme filosofi som os selv. I samarbejdet med Original Beans har vi bl.a. skabt bedre levevilkår for over 2000 kakaobønder og sammen med vores emballagepartner, KLS-Pureprint, har vi været med til at sørge for, at skove og regnskove bliver genplantet via FSC-MÆRKET/CRADLE-TO-CRADLE.

Copyright 2024 © - Mark Hermann Chocolate